Uvjeti objavljivanja

Suradnik, koji je odlučio objaviti na ovim stranicama, jamči da je tekst (tekstove) ponudio samo uredništvu „Stava“. Tek po objavljivanju ovdje, isti tekst može objaviti i drugdje, ali obvezno uz napomenu: Prvotno objavljeno u E-časopisu za kritiku „Stav“©.

Medij koji objavi tekst (tekstove) s naših stranica, dužan je navesti: Preuzeto iz E-časopisa za kritiku „Stav“© (www.stav.com.hr). Kraćenje tekst(ov)a nije dopušteno, osim iznimno kod citiranja (dopušteno je navesti 1-2 rečenice).

Ako „Stav“, uz autorovu privolu ili ponudu suradnje, primi tekst već objavljen na stranicama neke tiskovine (časopisa, novine…), autor mora navesti podatak gdje je tekst prethodno objavljen, kako bi izvor bio naveden na stranicama „Stava“. Objavu već objavljena (preuzetog/prenijetog) teksta ne honoriramo.

U slučaju višekratne objave istoga teksta na ovim stranicama u e-obliku i tiskano (primjerice, u časopisu za književnost, umjetnost i kulturu „Nova Istra“), o čemu odlučuju glavni urednik i uredništvo sve se objave glede autorskoga honorara računaju kao jedna.

Kritičke (pr)ocjene objavljene na ovim stranicama, dakako, nisu niti moraju biti stavovi uredništva i urednika. Isključivo autori napisa odgovaraju za podatke objavljene u njima.

„Stav“ pridržava pravo opremanja, lekture i prilagodbe tekstova te će s obzirom na nesigurnu i nestalnu potporu nastojati, ali se na to ne obvezuje niti jamči, honorirati objavljene priloge.