Naslovi kritičara

28. veljače 2023. | Tekuća kritika

Ljubav je motiv čitave zbirke, ali ovdje je ljubav u prvom licu. To je ona ljubav za koju Borges kaže da je jedini način kojim se mjeri vrijeme. Biti s tobom ili ne biti. To je ona ljubav koja mijenja dragulje za trešnje, koja se skriva u jabuci na dnu poštanske torbe, po kojoj se iz šetnje vraća mokrih ramena, pokrivajući onoga koga nema... pa se tako u konačnici može prepoznati, na primjer, u djeci.

Pročitajte više

30. prosinca 2019. | Tekuća kritika

Ova je knjiga posebna po mnogočemu, ona prkosi općim tokovima i površnim pogledima na svijet, ona je mirna i mogli bismo stanovati u njoj, naći utočište...

Pročitajte više