Naslovi u kategoriji

8. siječnja 2023. | Tekuća kritika

Božica Brkan i Boris Domagoj Biletić: Breberika & Eklektika; Biblioteka KAJ & ČA: Susreti, knj. 9., Kajkavsko spravišče, Zagreb, 2022., …

Pročitajte više

22. prosinca 2022. | Tekuća kritika

U knjizi je poštovan akademski etos u vidu oslanjanja na prijašnja istraživanja Paruničina opusa i u dijelovima ponad kritičkih dionica lebdi sam poetiziran tekst, odgovor na poeziju poezijom, empatija prema biću Paruničina djela i „hommage“ velikoj pjesnikinji. Možemo reći da smo dobili još jednu staklenu perlu na ogrlici interpretativnih tekstova o djelu Vesne Parun...

Pročitajte više

5. prosinca 2022. | Prevedena knjiga, Tekuća kritika

Surov je ovdje, strog, mjestimice krut, suh, teško prohodan jezik koji se u drugome dijelu romana razmahuje do razine baroknoga. Kao da je autor, opisujući poniranje u ludilo, poželio promijeniti čitateljevu perspektivu. Balansirajući na rubu naturalističkoga i baroknoga, poetskoga i prozaičnoga, govornoga i pisanoga, vizualnoga i apstraktnog, Diop razbija klasičnu narativnu liniju...

Pročitajte više

5. prosinca 2022. | Tekuća kritika

Radnja romana zbiva se u obiteljskoj kući koja na određeni način simbolizira cijeli grad Zagreb toga vremena, pa i Hrvatsku. Grad Zagreb, dakako, nije za rušenje, iako ga je potres ranio, ali, na žalost, obnova ide teško. Dorin život je tome sličan: nije za odustajanje od braka koji je ruiniran muževom nevjerom, a opet postojeće stanje neuporabljivo je, tako da se i ona sama osjeća privremeno neuporabljivom. Stoga  autorica uključuje i treći nosivi lik, a to je suvremeni tajkun, biznismen...

Pročitajte više

18. studenoga 2022. | Tekuća kritika

Protagonistica romana Morana u trogodišnjoj je vezi s matematičarom Vidom, zaposlenikom jednoga fakulteta. Oboje su u tridesetim godinama, pripadnici srednjega sloja. Žive u njegovu stanu. Roman, međutim, započinje u Londonu zbog Moranina poslijediplomskoga istraživanja tamilskoga pjesništva. U stanu prijateljice Jane, in medias res, upoznaje Simona, srednjoškolskoga učitelja engleskoga jezika i (bivšega) pankera s kojim, doduše ne na prvu, razvija visoko erotiziran odnos...

Pročitajte više

8. studenoga 2022. | Tekuća kritika

Kačićevo djelo predstavlja jedno od klasičnih, temeljnih i kanonskih djela hrvatske književne i nacionalne memorije, više od nekoliko stoljeća podjednako privlačeći pozornost književnih proučavatelja i javnosti, osobito one koja se zanima nacionalnom poviješću, kulturnom i književnom baštinom te elementima složene nacionalne identifikacije tijekom povijesti pod pritiskom mnogih izazova. Ovo je izbor-knjiga koja obilato premašuje razloge pojave još jedne knjige...!

Pročitajte više

28. listopada 2022. | Tekuća kritika, Video

Dobar krimić i psihološka proza, ali više od toga: s jedne strane laž, licemjerje, beščašće, nevjera, nasilje, mržnja..., s druge pak dobro, lijepo, istinito, ljubav, nada, iskrenost i, dakako, unatoč brojnim iskušenjima – sačuvana vjera. Uspješan beletristički prvijenac istarskoga hrvatskog autora. Čita se u jednome dahu.

Pročitajte više

26. listopada 2022. | Tekuća kritika

Polazeći od postavke da „nema demokracije, ali ni književne živahnosti bez razmjene iskustava i stavova nešto oštrijim riječima“, Vidmarović navodi da je gotovo pogubno ne reagirati na „književnu laž, objedu i herostratizam“ jer tako „oni ulaze u sustav vrijednosti naše književnosti“...

Pročitajte više

23. listopada 2022. | Nagrađena knjiga, Tekuća kritika

BOŽIDAR PETRAČ: ČITANJE TRADICIJE: Kroatološke teme, Društvo hrvatskih književnika, Mala knjižnica, knj. 247., Zagreb, 2022., 370 str.   Obrazloženje Nagrade …

Pročitajte više

22. listopada 2022. | Književna nagrada, Tekuća kritika

LUDWIG BAUER: DVOSTRUKI ŽIVOT EVE BRAUN, Fraktura, Zaprešić, 2022., 312 str.   Prosudbeno povjerenstvo u sastavu: Julijana Matanović (predsjednica), Sofija …

Pročitajte više

10. listopada 2022. | Tekuća kritika

Dok god naš stav prema animalnome, a posljedično i diskurs o njemu, bude utemeljen na superiornoj bezobzirnosti, specizmu i objektivaciji ostalih vrsta s kojima dijelimo Zemlju – stav da, riječima jednoga lika iz Šegedinova opusa iskazano, „judi imaju dušu, a živina paru“, koja nakon njihove smrti odlazi u vjetar – dotad će… „pjev ptica“ sve rjeđe biti pjev, a sve češće krik. Barem onima koji još osluškuju...

Pročitajte više

8. listopada 2022. | Tekuća kritika

Dr. Mandić prvi je put detaljno i cjelovito analizirao sve dostupne dokumente koji se tiču „fojbi”, čime bi, barem na znanstvenoj razini i u znanstveno-istraživačkim krugovima, manipulacije tom traumatičnom temom, koja zbog manipulacija postaje još traumatičnijom, trebale biti dokončane. U ovome istraživačkom radu, prvi put uopće, imenom se i prezimenom te ostalim podatcima navodi svaka žrtva, na svim stranama. Stoga je knjiga nemjerljiv doprinos ne samo hrvatskoj historiografiji...

Pročitajte više

8. listopada 2022. | Tekuća kritika

Autor piše na temelju izvora: arhivskih dokumenata – o programskim načelima predfašističkoga razdolja koje je obećavalo poštivanje netalijanskih naroda, no fašizam je sva obećanja pogazio i vladao u punome totalitarnom sustavu. Sve su netalijanske škole ukinute, a djeca su morala učiti čitati i govoriti talijanski. Odgojna metoda: šibe, pljuske, klečanje... Do sada nije objavljeno ovakvo cjelovito djelo pisano na temelju literature i izvornoga gradiva...

Pročitajte više

18. rujna 2022. | Tekuća kritika

Stil Dragice Vranjić Golub obilježen je kombinacijom filozofičnoga, mudroslovnog diskursa i tradicijom ustaljenih, jakih motiva i simbola, čime se pjesnikinja nastoji približiti mogućnosti da se iskaže neiskazivo, da se u jeziku začuje sama tišina...

Pročitajte više

3. rujna 2022. | Tekuća kritika

Darija Mataić Agičić reprezentativan je primjer autorice koja na čitanje nagovara vodeći dijalog s djelom u svim njegovim aspektima. Njezine subjektivne interpretacije uvijek idu u dubinu, pod površinu, u svevremenske markere, ali zadiru i u ljepotu teksta.  Stoga će recipijenti biti potaknuti da posegnu za (lektirnim) tekstom, s autoričinim dojmovima kao ključem za interpretaciju...

Pročitajte više