Rujan 2022.

18. rujna 2022. | Tekuća kritika

Stil Dragice Vranjić Golub obilježen je kombinacijom filozofičnoga, mudroslovnog diskursa i tradicijom ustaljenih, jakih motiva i simbola, čime se pjesnikinja nastoji približiti mogućnosti da se iskaže neiskazivo, da se u jeziku začuje sama tišina...

Pročitajte više

3. rujna 2022. | Tekuća kritika

Darija Mataić Agičić reprezentativan je primjer autorice koja na čitanje nagovara vodeći dijalog s djelom u svim njegovim aspektima. Njezine subjektivne interpretacije uvijek idu u dubinu, pod površinu, u svevremenske markere, ali zadiru i u ljepotu teksta.  Stoga će recipijenti biti potaknuti da posegnu za (lektirnim) tekstom, s autoričinim dojmovima kao ključem za interpretaciju...

Pročitajte više