Željka Lovrenčić: UVID U SINTEZU PIŠČEVA DJELA / Mladen Machiedo

17. lipnja 2019. | Tekuća kritika
Slika

UVID U SINTEZU PIŠČEVA DJELA

MLADEN MACHIEDO: BALZAMI: stihovi, pjesme u prozi, lirske proze, misli, Matica hrvatska, Zagreb, 2018., 412 str.  

Knjiga svestranoga i vrlo aktivnog akademika Mladena Machieda, simbolički nazvana Balzami, izbor je iz njegovih raznih djela te svojevrstan presjek autorova uspješnoga po-etskog, kritičkog i prevoditeljskog djelovanja. Kao što je navedeno u podnaslovu, ovdje su prikupljene pjesme, pjesme u prozi, lirske proze i misli iz nekoliko Machiedovih zbirki na hrvatskome i talijanskom, prijevodi drugih prevoditelja njegovih djela na francuski, španjolski, portugalski, slovenski, njemački i engleski jezik te kritike o njegovu opusu. Pogovor naslovljen Homo faber potpisuje Marko Grčić.

U ovome sveobuhvatnom sažetku Machiedova stvaralaštva upoznajemo njegov bogat opus objavljen u poetskim zbirkama Aeroliti, Na strani dima, Dvostruka milost, Zapisi is-kosa, Tanka crta itd., te u mnogobrojnim tekstovima na talijanskome jeziku. Posebnost ove knjige naglašavaju upravo prijevodi na strane jezike – samog autora i drugih prevo-ditelja, koji je čine izvornijom i još zanimljivijom.

Riječ je o knjizi erudita kojemu se možemo iskreno diviti i poštovati ga ne samo zbog svestranosti nego i zbog enciklopedijskoga znanja.

Susrećemo se ovdje sa suptilnim stihovima, dubokom misaonosti, oštrom i nešto blažom kritikom, lepršavom satirom, razmišljanjima o životu i smrti te traženjem one tanke linije koja ih razdvaja, prihvaćanjem životne sudbine, ali i pobunom protiv nje.

U odabranim pjesmama raznolike tematike upoznajemo autorov stvaralački proces koji možemo pratiti od najranijih do nedavno objavljenih djela. Upravo raznovrsnost i bogat-stvo tema te istančan stil pisanja potvrđuju da je riječ o suvremenome „renesansnom“ čovjeku.

U prvoj poetskoj zbirci Aeroliti, objavljenoj 1982. godine, razvidan je hermetizam i utjecaj talijanskih pjesnika Ungarettija i Montalea te Mallarméa. Ova poezija nije „laka“; u nju se ulazi postupno jer krije mnoštvo značenja. Obiluje igrama riječī, bogatstvom jezika i brojnim metaforama. Ukratko, može se reći da se prije svega radi o bilježenju događaja koje pjesnik doživljava te osjećaja i duševnih stanja koja proživljava. Razvidno je da je au-tor zaokupljen svime što se oko njega zbiva, ali je također vidljivo njegovo zanimanje za jezične i kulturološke probleme.

Na istom je tragu zbirka Na strani dima, iz 1994., u kojoj se nastavlja tematika i stil prve Machiedove zbirke. No, u ovoj je u većoj mjeri prisutna politička i društvena satira koja se izmjenjuje s razmišljanjima o književnim temama. Ovdje posebno valja istaknuti Epi-grame i Elegije, te 33 stavke o ironiji.

Zbirka Dvostruka milost, iz 2004., otvorenija je i čitateljima pristupačnija negoli pret-hodne. U njoj se nižu autorovi lirski zapisi o prolaznosti života ili o književnosti koja mu je česta i omiljena tema. Ovdje su okupljene pjesme u kojima autor razmišlja o smislu postojanja, o čovjeku i njegovoj ulozi u svijetu, o društvenim promjenama... Primjerice, pjesma Split-Zagreb (str. 75) zanimljiv je spoj gotovo realističnoga opisa vožnje autobu-som (uz brojna zapažanja pojedinosti) i emotivnosti. Autor se na kraju pita: I kako sada spojiti / tu autobusnu / zbirku / zbrku uzoraka / (a izbrisat će je već sutrašnji dan) / s mladim mjesecom / i večernjom zvijezdom / na nebu / na kojem, / sa zadnjim mlakim rumenilom, / nečujno gasnu praznici? (str. 76). Ističe se pjesma posvećena Nikoli Šopu, Su-anđeoska, te Balzami koja naslovljuje knjigu.

Zbirka Nikad bolje, iz 2010., obiluje pjesmama koje sadrže laganu satiru, kritiku društva, razmišljanje o mnoštvu drugih tema, ali i nostalgiju za nekadašnjim (boljim?) vremenima. U njoj se Machiedo, između ostaloga, bavi jednom od svojih omiljenih tema – književ-nosti (primjerice, pjesme Madame de Staël ili Rimska elegija) ili pak obitelji (Za stotu, pjesma posvećena ocu).

Godine 2014. u Santiagu de Chile objavljena je Machiedova knjiga El emigrante y otros poemas u autorovu izboru i mome prijevodu. Uz izabrane pjesme tu je poema El emi-grante en la lengua, napisana na španjolskome, u kojoj pjesnik razmišlja o svome pos-tojanju, svome ja, o povijesti vlastite obitelji te o španjolskim motivima koji ga oduvijek privlače. U toj je zbirci također pokazao svestranost, rječitost i mudrost.

Pjesme iz pjesničke zbirke Zapisi iskosa (2015.) tvore satirični i kritički niz o mnoštvu tema – od povijesti do aktualne situacije u Hrvatskoj (primjerice, stjecanje kapitala). Riječ je, dakle, o političkoj i društvenoj satiri.

Ciklus pjesama u prozi Tanka crta (2015.) emocionalan je zapis posvećen pjesnikovoj po-kojnoj supruzi Višnji, poznatoj prevoditeljici i esejistici. Možda bi se poruka ovoga ciklusa mogla pronaći u stihovima: Reklo bi se utješno: to je kao da si otputovala. Ali nije. Jer odsutnosti si ne sliče. (str. 219). Nažalost, posrijedi je ono vječno putovanje i autor je svjestan da njegova supruga više nije s njim, silno mu nedostaje i okružen je uspome-nama. U ovome ciklusu naviru sjećanja na NJU, jedinstvenu i voljenu, na ONU koja je „bi-la Europa“, a sada je samo san, kako pisac navodi u jednome zapisu (str. 221).

Uza smrt često se vezuju mistika, tajne brojeva, neizvjesnost sudbine koja nas čeka, dvo-jbe... Sve to nalazimo na stranicama ove knjige, koje su kao balzami za bol koju autor proživljava. Od bolne stvarnosti kao da je najbolje pobjeći u stvaralaštvo kako bi se u procesu stvaranja čovjek koliko-toliko uspješno predao zaboravu.

Pjesnička zbirka naslovljena Rez, također iz 2015. godine, uglavnom sadrži pjesme pos-većene sjećanjima na pokojnu suprugu (zanimljiva je i osobito topla pjesma Trojezično, na hrvatskome, talijanskom i španjolskom) te na druge drage i bliske ljude kojih više ne-ma (Očeve naočale).

Slijedi još jedan ciklus vezan uz uspomene na djetinjstvo i mladost, naslovljen Finis Aus-triae (2015. – 2017). U njemu možemo posebno istaknuti mudre izreke i duhovite misli.

U knjizi Balzami, koja zapravo sintetizira cjelokupno, vrlo plodno stvaralaštvo Mladena Machieda, neizostavan je dio njegov opus pisan na talijanskome jeziku, a značajno je i uvrštavanje prijevoda poezije na strane jezike te izbora iz kritika. Ovo djelo donosi uvid u najvrjedniji i najupečatljiviji dio stvaralaštva jednoga istaknutog autora, omogućujući užitak čitanja i, istodobno, pregled najboljega u Machieda, jednoga od značajnih suvre-menih hrvatskih pisaca i intelektualaca.

  (Željka Lovrenčić © IO DHK)
Podijelite članak